Tyczenie budynku w praktyce

Na czym polega tyczenie fundamentów budynku?

Wytyczenie budynku to fizyczne wyniesienie na grunt założeń projektu budowlanego. Prace geodezyjne dotyczą zarówno budynków objętych pozwoleniem na budowę jak również budynków mieszkalnych na zgłoszenie. Realizacja prac zajmuje zwykle 2-3 dni robocze, dlatego nie ma konieczności, by umawiać się z geodetą zbyt wcześnie. Optymalnym rozwiązaniem jest przekazanie geodecie kontaktu do wykonawcy prac budowlanych. Dzięki czemu specjaliści ustalą między sobą dogodny termin i warunki współpracy.

Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego.

Do realizacji prac niezbędne będą dokumenty od inwestora:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI/TERENU (sporządzony na mapie do celów projektowych)
2. RZUT FUNDAMENTÓW z projektu budowlanego
3. RZUT PARTERU z projektu budowlanego

Inwestor może przesłać dokumenty na nasz adres e-mail w formie zdjęć, skanu lub przekazać w oryginale. Najważniejsze, by dokumenty były czytelne. Opracowanie projektu musi nastąpić minimum 1 dzień przed  pracami w terenie. Dlatego nie warto zwlekać z ich przekazaniem. 

Tyczeniu podlegają główne osie konstrukcyjne budynku. Wycena prac geodezyjnych opiera się na ilości osi.
Spójrz na przykładowy rzut fundamentów:

Wytyczenie budynku w terenie.

Geodeta wyznacza w terenie punkty przecięcia osi konstrukcyjnych budynku i markuje je palikiem drewnianym. Tak oznaczone położenie budynku służy do wykonania wykopu pod fundament. W związku z tym, że paliki zostaną usunięte przez koparkę przebieg osi przenosi się na "ławy ciesielskie / drutowe", które są odsunięte na bezpieczną odległość lub wykonywane po tym jak koparka opuści teren budowy. Zdarza się, że geodeta wyznacza odsunięte paliki 3 - 4 m od budynku a wykonawca budowlany samodzielnie przenosi przebieg osi na ławy. Geodeta uzgadnia to przed rozpoczęciem prac.

Rekomendujemy realizację prac w 2 etapach:
I. Wyznaczenie palików pod wykop fundamentów.
II. Przeniesienie przebiegu osi na ławy ciesielskie.
Wykonanie tyczenia budynku w takiej kolejności gwarantuje wysoką dokładność określenia położenia budynku oraz pewność, że żaden z punktów nie został naruszony podczas pracy koparki.

Jak wykonać ławy ciesielskie? Wystarczą 2 kołki do wbicia w ziemię oraz poprzeczka, na której zaznaczymy wkrętem/gwoździem przebieg osi budynku. Długość i grubość materiału należy dopasować do warunków gruntowych na danej działce. Najważniejsze, by konstrukcja była stabilna. 

Oprócz położenia budynku geodeta wyznacza "zero" budynku. Jest to nic innego jak poziom (wysokość) posadowienia posadzki zgodnie z projektem budowlanym. Od tego poziomu wykonawca prac budowlanych określa m.in. głębokość wykopu pod fundament. 

Po wykonanej pracy geodeta uprawniony dokonuje wpisu do dziennika budowy i załącza szkic tyczenia. W przypadku domu na zgłoszenie geodeta przekazuje tylko podpisany szkic tyczenia.

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ